Skip to content →

Avl

Sibirkatt er én ung rase. Den ble ikke registrert som rasekatt i det europeiske rasekattforbundet (FIFé) før i 1997, og først i 1998 fikk sibirkatt sertifikat-rettigheter. Men det har pågått avl av sibirkatter siden 1987, da det ble startet systematisk avl i St. Petersburg. Selv om sibirkatt er én forholdsvis ny rase, har den på kort tid blitt ekstremt populær, spesielt i Europa, og i dag foregår det avl av sibirkatt over store deler av verden. Det stilles naturlig nok strenge krav til avl. Bevisst avl av sibirkatt har gjort at dette fortsatt er en sunn og frisk rase, uten sykdommer eller tegn til innavl.

Strenge krav til avl

I Norge har det vært drevet avl på sibirkatt siden 2001. For å kunne drive avl i Norge må du være medlem av NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund). Katten din må ha én godkjent stamtavle, og den må ha fått Champion-tittel på utstilling. I Norge er det NRR som godkjenner katter for avl.

Som oppdretter arbeider man for å avle fram de beste dyrene, så dyrevelferd er ekstremt viktig. Alle katter som skal brukes til godkjent avl i Norge må selvfølgelig være både friske og raske. Dyrets beste er det aller viktigste når det kommer til avl, og avlshunner skal aldri få mer enn tre kull på to år. I det europeiske rasekattforbundet (FIFé) sine regler står det: En hunnkatt må ikke ha mer enn tre kull i løpet av tjuefire måneder med mindre én veterinær og/eller FIFé-medlemmet (NRR ved Avlsrådet, i Norge) skriftlig har tillatt noe annet på forhånd.

Retningslinjer for oppdrett

Alle som driver med avl forplikter seg til å gi alle dyrene den kjærlighet og omsorg de trenger. Kattene skal selvfølgelig være vaksinert, og det oppfordres til å føre logg over alle kattene sånn at det er mulig å dokumentere helsetilstand og avl. Avl handler først og fremst om sykdomsforebygging og genetikk så det stilles store kunnskapskrav til alle oppdrettere.

Drektige hunkatter skal ha tilgang på en fødekasse, og katten skal aldri føde alene. Det er viktig at det er personale til stede som kan gripe inn om det skulle oppstå komplikasjoner.

Om katten blir syk skal veterinær alltid tilkalles. Dette er spesielt viktig ved symptomer som: Overdrevet oppkast, diare, hevelser, lammelser og hovne øyne.

Hvis det oppstår komplikasjoner under fødsel skal veterinær umiddelbart kontaktes. Dette gjelder fødsler som har vart i mer enn 12 timer, hvis pressveene forsvinner og ikke tar seg opp i løpet av 2-4 timer, hvis det oppstår store blødninger og om det har gått mer enn fire timer siden siste kattunge ble født og en vet at det er flere kattunger igjen.

Det er viktig å sørge for at drektige og ammende katter har tilgang på spesielt næringsrik og god kost

Alle kattunger bør die fram til de er minst syv uker. Fra tre ukers alder bør de også få tilgang på vanlig mat. Det er kattemor som bør bestemme hvor lenge kattungene skal die. Hvis hun lar dem die utover 7 uker bør de få lov til dette.