Skip to content →

Sibirkattens opprinnelse

Som navnet tilsier har Sibirkatten mest sannsynlig sin opprinnelse i Russland, om enn ikke i Sibir. Sibirkatt kan minne litt om den norske Skogkatten. Den er robust, har dobbel pels, og gjør seg svært godt i det norske klimaet. Sibirkatten er én forholdsvis ny rase. Selv om russerne mener at det har vært sibirkatter på det russiske kontinentet i flere hundre år, ble det ikke startet organisert avl av denne rasen før i 1987.

Opprinnelse

Det verserer flere historier om sibirkattens opphav. Noen hevder at katten stammer fra den sibirske taigaen, de enorme barskogområdene i ytterkanten av den sibirske tundraen. Sibirkatten er en hardfør katt. Den er stor og ekstremt robust. Den tykke pelsen tyder på at katten har sitt opphav fra ett sted der klimaet i perioder kan være tøft. Kritikere av denne hypotesen mener at klimaet i Sibir er altfor brutalt til at sibirkatten ville ha overlevd. I tillegg finnes det massevis av rovdyr i dette området, noe som gjør det utenkelig at det har vært katter i Sibir før det kom mennesker, en gang på 1700-tallet.

Det de fleste er enige om er at sibirkatten har vært tilstede på det russiske kontinentet i svært lang tid. Det finner over 1000 år gamle beskrivelser av store, langhårete katter.

Temperament og lynne

 

Sibirkatt er en rase med et vakkert temperament, de er rolige med flotte personligheter. De blir ofte beskrevet som selvsikre, beherskede og velbalanserte. Dette er en ekstremt lojal rase som knytter sterke bånd til eierne sine. De er sosiale og liker å være en del av en flokk. Sibirkatt er derfor perfekt for familier med mange barn, og den fungerer også veldig godt sammen med andre katter. Sibirkatten betraktes også som ekstremt intelligent. I Russland brukes sibirkatten som sirkuskatt fordi den er så lett å oppdra. Denne rasen responderer bra når du roper navnet deres. En adferd som er mye mer alminnelig blant hunder enn katter.

Sibirkatt i Norge

Sibirkatten kom til Vesten etter murens fall. Først til Tyskland, og siden lengre nordover. Sibirkatten kom til Norge via Finland og Sverige, og i 2001 kom de to første Sibirkattene til Trondhjem. Fordi sibirkatten fra naturens side er allergivennlig, ble den raskt en populær katt. I dag finnes det omtrent 500 slike katter i Norge, og etterspørselen vokser. På grunn av den tykke pelsen har sibirkatten funnet seg godt til rette i det norske klimaet. Den er hardfør, og den doble pelsen gjør at den tåler kulde veldig godt.